Tytuł artykułu: GIS jako narzędzie integrujące metody badań morfologii dna doliny Bugu na odcinku jego Podlaskiego Przełomu

Autorzy: OSTROWSKI, P., FALKOWSKI, T.

Słowa kluczowe: systemy informacji geograficznej (GIS), geomorfologia fluwialna, dolina Bugu

Streszczenie: Artykuł przedstawia przykład wykorzystania technologii GIS w badaniach morfologii i morfogenezy fragmentu dna doliny rzecznej charakteryzującej się dużym stopniem naturalności. W bazie danych zgromadzono i poddano wspólnej analizie dane pozyskanych w wyniku badań geologicznych, geomorfologicznych, batymetrycznych pomiarów geodezyjnych oraz teledetekcyjnych (wysokorozdzielcze wielospektralne zdjęcia satelitarne wykonane przez satelitę IKONOS 2). W artykule omówiono konstrukcję bazy danych, schemat przeprowadzonych w jej obrębie prac służących do rozwiązania problemu badawczego oraz oceniono przydatność zastosowanego narzędzia

Cytowanie w stylu APA: Ostrowski, P. & Falkowski, T. (2012). GIS jako narzędzie integrujące metody badań morfologii dna doliny Bugu na odcinku jego Podlaskiego Przełomu. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 21 (3), 151-158.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Ostrowski & Falkowski, 2012), następne powołania: (Ostrowski & Falkowski, 2012)

Cytowanie w stylu Chicago: Ostrowski, Piotr, Tomasz Falkowski. "GIS jako narzędzie integrujące metody badań morfologii dna doliny Bugu na odcinku jego Podlaskiego Przełomu." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 57 ser., vol. 21, nr 3, (2012): 151-158.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Ostrowski, & Falkowski 2012)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Ostrowski_Falkowski_2012_PNIKS, author={Ostrowski, Piotr and Falkowski, Tomasz}, title={GIS jako narzędzie integrujące metody badań morfologii dna doliny Bugu na odcinku jego Podlaskiego Przełomu.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN57/A3/art3.pdf}, year={2012}, volume={21 (3)}, number={57}, pages={151-158}}

Pełny tekst PDF


Go Back